Main Content

Kyberturvajohtamisen uusi suunta

Secrays - Tietoturva

Tietoturva

Tietoturvan pitää olla mahdollista aina, oli kyse pilvipalveluista tai muista uusista teknologioista. Meillä on laaja ymmärrys siitä, miten tietoturva pystytään takaamaan yrityksessä olosuhteiden muuttuessa.

Secrays - Tietosuoja

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sisältää uusia velvoitteita liittyen henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn. Käsittelyyn liittyy riskejä, jotka yrityksen on pystyttävä hallitsemaan.

Artikkelit tietoturvasta ja tietosuojasta