Main Content

Ota rohkeasti riskejä

Secrays hallitsee kyberriskisi

Olemme liiketoimintajohtajan ensisijainen valinta kyberturvallisuudessa. Varmistamme, että kyberriskit ovat linjassa asetettujen liiketoimintatavoitteiden ja riskinottohalukkuuden kanssa.

Konsultointipalvelumme avulla asiakkaamme:

  • Kasvattaa palveluiden käytettävyyttä ja positiivista asiakaskokemusta.
  • Ei menetä asiakkaita tai liiketoimintaa kyberongelmien tai riittämättömän kyberturvallisuuden takia.
  • Uskaltaa ottaa sopivasti riskiä ja investoida uuteen liiketoimintaan.

Kyberturvallisuuden pitää olla mahdollista aina.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittyessä se on yhä välttämättömämpi osa yrityksen koko strategiaa. Secraysin avulla liiketoimintastrategiasta johdetaan kyberturvastrategia ja liiketoiminnan tarpeet käännetään kyberturvaratkaisuiksi. Meillä on laaja ymmärrys siitä, miten kyberturva pystytään takaamaan olosuhteiden muuttuessa. Tutustu kyberturvallisuuden palveluihimme.

Kyberturvallisuutta ei ole ilman tietosuojaa.

Henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn liittyy riskejä, jotka on pystyttävä hallitsemaan. Liiketoiminnan kehittyessä tietosuojavaatimuksia on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti. Me kartoitamme yrityksesi nykytilanteen ja laadimme konkreettiset toimenpiteet tietosuojasi toteuttamiseksi. Tutustu tietosuojapalveluihimme.

Lähtökohtamme on mennä syvälle asiakkaan liiketoimintaan. Siten pystymme painottamaan oikeita asioita kyberturvan suunnittelussa ja priorisoimaan sekä omat että asiakkaamme resurssit. Emme sanele, vaan selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa järkevimmän toimintatavan.

Ota yhteyttä